Szkaciorze
Archiwum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Spotkanie opłatkowe "Czelodki po naszymu"
16 - 18 - 2016


Jak co roku "Czelodka po naszymu" trefiyła sie w Zakopanym na opłatkowyj wieczerzy.
Szesnostego grudnia po połedniu do hotelu "Tatra" na Cyrhli zaczły sie sjyżdżać ślonzoki.
Ze Skrziszowa przijechoł pełny autobus ze członkami zespołu "Familijo" i sporom grupom "czelodkowiczow" w keryj i jo sie znojd.
Nikerzi laureaci konkursu "Po naszymu, czyli po ślonsku", przijechali swojimi autokami z cołkimi rodzinami.  Zespoł "Silesia", kery prowadzi Krystian Czech ze swojimi siostrami Gabrielom i Basiom - tyż laureaci tego konkursu - mieli nojdalij, bo prawie sztyrysta kilometrow musieli przejechać. 
No niy wszyjscy "czelodkowicze" byli, bo tyż nikerzi chorzi, abo tyż niy pasuje termin, ale byli z nami abo wirtualnie, abo telefonicznie, ale napewno żałowali, że niy mogli być latoś.
A było czego żałować, bo piykniście było. Już same te widoki ośnieżonych świyrczokow, kere w słoneczku wyglondajom choby ze kryształowego szkła były wyciosane, no i te ośnieżone szczyty gorski na tle lazurowego nieba, niy do sie opisać. Pogoda była słoneczno i bezto szło oczy napaść.
Niy godom już o rostolicznych maszketach, kere w postaci rostolicznych pierniczkow i ciasteczek z domowego wypieku  poprziwoziyły kobiytki z "Familije" i "Czelodki po naszymu".
Ci z opolskigo, co przijechali poroma autokami razym z "Silesiom", tyż tych maszketow mocka napiykli.
Wieczerzo opłatkowo zjedli my wszyjscy w nojwiynkszyj i nojpiykniejszyj zali hotelowyj w sobota kole szostej na wieczor. Był nawet zaproszony faroż z Krzeptówek, kery tam jakiś kozani nom wygłoszoł i czytoł ewangelio z telefonu komorkowego, bo musioł być pewnikiym jakiś nowomodny, ale przepomnioł o rzykaniu przed łomaniym sie opłatkiym. Możno te nasze ślonski babeczki i dziołchy urzekły go, czy kiż diosi. Dobrze, że sie potym Małgosi Derdzińskij wspomniało o tym pociyrzu przed jodłym i my porzykali.
Potym po wieczerzy było granie i śpiywanie kolynd i pastorałek w wykonaniu "Silesii"no i my tyż przeca śnimi śpiywali. Piyknie tyż zagroł nom pora kolynd latośni viceślonzok ze swojom babeczkom. Łon groł na puzonie, a łona na klarnecie, cudnie grali.
Szkoda, że taki piykne trefy z wieloma wesołymi nutkami, tak gibko sie dycko kończom.
Dobrze, że momy teraz taki czasy, że wszystko idzie obcykać telefonami, aparatami i potym na 
komputrach i inkszych tabletach pooglondać i prziwołać te mile spyndzone chwile.

Pozdrowiom wszystkich znajomych i niyznajomych, kerym życza spokojnych i rodzinnych 

Godnich Świont !

Bogdan Dzierżawa
************************
Na naszym, latośnim trefie opłatkowym, dostoł żech  fajny tomik wierszy od Srziszowskij poetki Pani
Lidii Dziewior, keryj okładki tukej prezyntuja.